Zadanie objednávky nie je dostupné v režime súkromné prehliadanie

Posledná aktualizácia 17. jún 2016

Politika Ochrany Osobných Údajov

Uisťujeme vás, že ochrana osobných údajov, ktoré nám odošlete, je prioritou Jeunesse Global. Naša Politika ochrany osobných údajov bola vyvinutá, ako rozšírenie nášho odhodlania kombinovať kvalitné produkty a služby s integritou pri zaobchádzaní s našimi užívateľmi a odzrkadľuje našu oddanosť chrániť vaše súkromie a bezpečnosť.

Použitím našej webovej stránky súhlasíte so zhromažďovaním a spracovaním informácií spoločnosťou Jeunesse, ako je popísané v tejto Politike ochrany osobných údajov.

Jeunesse sa drží princípov ochrany osobných údajov, ktorými sú oznamovanie, voľba, ďalší prenos, bezpečnosť, integrita údajov, prístup a presadzovanie.

Táto politika ochrany osobných údajov pokrýva zhromažďovanie a spracovanie dát prostredníctvom webových stránok www.jeunesseglobal.com, www.jeunesseglobal2.com (spoločný názov “Webové stránky), a smartphone aplikácie JMobile™, a smartphone aplikácie [*]™ (Pred a po), (spoločný názov “Smartphone aplikácie”). Webové stránky a Smartphone aplikácie sa spoločne označujú ako “Jeunesse Stránka”.

Je našim cieľom, aby bolo používanie Jeunesse stránky a služieb, ktoré pre vás ponúkame, produktívne a bezpečné, a vynaložili sme veľké úsilie, aby sme uchovali vaše informácie v našom systéme vždy v utajení a bezpečí.

V prípade otázok, alebo nejasností týkajúcich sa tohto vyhlásenia, prosím kontaktujte v prvom rade Douga Whiteheada na privacy@JeunesseglobalHQ.com.

Naša Politika ochrany osobných údajov bola navrhnutá, aby sme vám pomohli porozumieť, ako zhromažďujeme, spracovávame a ochraňujeme vaše osobné informácie, ktoré nám poskytnete a aby sme vám pomohli urobiť informované rozhodnutia počas používania našej stránky a našich produktov a služieb.

Osobné Informácie

Jeunesse stránka zhromažďuje rôzne typy osobných identifikovateľných informácií (OII), ako je meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo.

Keď si stiahnete a používate Smartphone aplikácie, automaticky zhromaždíme informácie o type zariadenia, ktoré používate, verzii operačného systému a identifikátore zariadenia. Za žiadnych okolností nežiadame, nesledujeme, ani nepristupujeme k žiadnym informáciám o lokalite z vášho JMobile počas sťahovania, alebo používania JMobile. Avšak pri používaní [*], požadujeme, sledujeme a pristupujeme k informáciám o lokalite.

Z času na čas vám pošleme push notifikácie, aby sme vám poskytli aktuálne informácie o všetkých prebiehajúcich akciách, alebo promočných súťažiach. Ak si už viac neželáte prijímať takéto typy komunikácií, môžete si ich vypnúť vo vašom zariadení. Aby sme sa uistili, že vám posielame riadne notifikácie, bude potrebné zhromažďovať od vás určité informácie o vašom zariadení, ako je druh operačného systému a identifikačné informácie užívateľa.

Aby sme vedeli upraviť naše ďalšie komunikácie s vami a nepretržite zlepšovali naše produkty a služby, môžeme od vás žiadať aj dobrovoľné poskytnutie informácií týkajúcich sa vašich osobných, alebo profesionálnych záujmov, demografie, skúseností s našimi produktmi a preferované spôsoby kontaktovania.

Jeunesse stránku môžete vo všeobecnosti navštíviť bez zadania akýchkoľvek OII. Avšak, ak sa rozhodnete zadať objednávku na Jeunesse stránke, požadujeme od vás poskytnutie vášho mena, poštovej adresy, fakturačnej adresy, emailovej adresy, čísla bankovej karty a dátumu skončenia jej platnosti.

Všetky tieto informácie sú pre nás potrebné pre vykonanie transakcie a notifikáciu o stave vašej objednávky.

Účelom Jeunesse stránky pre distribútorov, je spravovanie vášho distribútorstva, preferovaných zákazníkov a siete distribútorov. Ak ste distribútor, Jeunesse stránka vám umožňuje objednať produkty a spravovať vaše distribútorstvo.

Pre používanie JMobile, alebo back office webovej stránky, musíte mať distribútorské prihlasovacie údaje poskytnuté od Jeunesse.

Keď sa registrujete, aby ste sa stali distribútorom Jeunesse a tým získali prístup na www.Jeunesseglobal.com a www.JeunesseGlobal2.com, zhromažďujeme vaše OII, vrátane vášho mena, domácej, alebo firemnej adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy, IP adresy, čísla a dátumu skončenia platnosti vašej bankovej karty, informácie o vašom bankovom účte (pre priamy depozit alebo bezhotovostnú platbu), a rôzne identifikačné údaje vydané štátom, ako je číslo vášho pasu, daňové identifikačné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo sociálneho zabezpečenia, atď. Okrem toho, môžeme zhromažďovať aj naskenované kópie štátom vydaných občianskych preukazov.

Tieto údaje sú nevyhnutné pre spravovanie vášho Jeunesse distribútorstva, pre účely vašej identifikácie, umiestnenia vášho distribútorstva a downline distribútorstiev v systéme, pre právny manažment, objednávanie produktov, odmeňovania a oceňovania a kalkulácie a výplaty provízií.

Vašej upline sieti povoľujeme vidieť iba nasledovné OII: vaše meno, krajina, v ktorej ste sa registrovali, vaše prihlasovacie meno a meno vášho sponzora.

Vášmu sponzorovi povoľujeme vidieť iba vaše meno, emailovú adresu a telefónne číslo.

Ak si zvolíte používanie replikovanej webovej stránky, zobrazíme tie OII, ktoré si výslovne zvolíte: meno, názov URL stránky, telefónne číslo.

Okrem toho zhromažďujeme aj osobné informácie tretích strán od zákazníkov, vrátane ich mena, adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy a čísla a dátumu skončenia platnosti bankovej karty.

Tieto OII sú použité pre účely úhrady objednávok produktov a odoslanie produktov a neslúžia na žiadne ďalšie účely.

Neosobné Identifikovateľné Informácie Zhromažďované Automaticky

Podobne, ako v prípade väčšiny webových stránok, automaticky zhromažďujeme určité informácie a ukladáme ich do protokolových súborov. Tieto informácie môžu zahŕňať adresy internetových protokolov (IP), typ prehliadača, typ domény, názov poskytovateľa internetových služieb (ISP), referujúce/výstupné stránky, operačný systém, dátumová/časová pečiatka, a/alebo clickstream údaje.

Používame mobilný analytický softvér, ktorý nám umožňuje lepšie pochopiť funkčnosť našich Smartphone aplikácií na vašom zariadení. Tento softvér môže zaznamenávať informácie ako je frekvencia používania aplikácie, udalosti, ktoré sa vyskytujú v aplikácii, agregované využitie, údaje o výkone a miesto, odkiaľ bola aplikácia stiahnutá. Neprepájame informácie, ktoré sú ukladané v analytickom softvéri so žiadnymi osobnými identifikovateľnými informáciami, ktoré zadávate pri používaní Smartphone aplikácií.

Dopĺňanie Informácií

Aby sme chránili váš účet, občas môžeme doplniť osobné informácie, ktoré ste zadali, informáciami zo zdrojov tretích strán.

Používame služby od lídrov tohto odvetvia, pre verifikáciu vašej identity, aby sme ochránili ostatných od defraudácie vášho účtu, alebo spoločnosti.

Referencie/Recenzie Produktov

Ak poskytnete referenciu, alebo recenziu produktov na Jeunesse stránke, mali by ste si byť vedomí, že akékoľvek osobné informácie, ktoré tam zadáte, môžu byť čítané, zhromaždené, alebo použité inými užívateľmi týchto fór, a môžu byť použité na zasielanie nevyžiadaných správ.

V prípade referencie vyžiadame od zákazníka súhlas skôr ako zverejníme jeho/jej meno a video referenciu.

Ak zadáte komentár do verejného fóra, nenesieme zodpovednosť za osobné informácie, ktoré sa rozhodnete zadať v týchto komentároch.

Ak chcete odstrániť vaše osobné informácie, ktoré boli zverejnené na stránke Jeunesse pod verejnými stránkami, prosím kontaktujte nás na privacy@Jeunesseglobal.com.

Ako Použijeme Vaše Informácie

Môžeme použiť vašu emailovú adresu, poštovú adresu a/alebo telefónne číslo pre poskytnutie kvalitnej zákazníckej podpory, alebo aby sme sa s vami spojili ohľadom stavu vašej objednávky, problémov s produktmi, alebo poskytnutím riešenia a ďalších aktivít týkajúcich sa zákazníckych služieb.

Môžeme použiť vašu emailovú adresu, poštovú adresu a/alebo telefónne číslo, aby sme sa s vami skontaktovali vo veci nových produktových akcií, špeciálnych akcií, newsletterov, marketingových prieskumov a presadzovania zmluvy s distribútorom a iných aspektov používania Jeunesse stránky.

Ak si neželáte prijímať takúto komunikáciu, máte možnosť „odhlásiť sa“ kedykoľvek a viac vás už nebudeme kontaktovať, pokiaľ nezadáte produktovú objednávku. V takomto prípade vám pošleme potvrdenie prijatia objednávky.

Občas vás môžeme požiadať, aby ste nám odpovedali na prieskumy týkajúce sa súčasných, alebo budúcich Jeunesse produktov, ako aj určenie času, ktorý ste strávili pri dosiahnutí každej hodnosti v kompenzačnom pláne. Účasť v týchto prieskumoch je vždy dobrovoľná. Odpovede na prieskumy sú vždy pridané do súhrnného množstva odpovedí a nikdy nie sú spojené s jednotlivcom.

Príležitostne môžeme súhrnné odpovede poskytnúť našim spoločníkom a vývojovým partnerom, aby vyvinuli nové produkty a zlepšili zákaznícke služby a celkovú spokojnosť zákazníka.

Poskytnutie Informácií a Voľba

Jeunesse nie je sprostredkovávateľ informácií.

Nezapájame sa do predaja profilov, kontaktov, zvyklostí používania webových stránok, správania, nákupných štruktúr, alebo demografických informácií našich zákazníkov, partnerov, alebo užívateľov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme o vás, používame na spracovanie objednávok, vyplatenie provízií a poskytnutie najlepších a najpersonalizovanejších možných služieb.

Nepoužijeme ani neposkytneme OII, ktoré ste nám poskytli online žiadnym nevhodným spôsobom, ako je popísané vyššie, bez toho, aby sme vás najprv informovali a ponúkli vám možnosť výberu. Poskytneme vám aj príležitosť, aby ste nás informovali, ak si neželáte prijímať nevyžiadané bezprostredné marketingové materiály od nás a spravíme všetko preto, aby sme vyhoveli takýmto požiadavkám.

Agenti/Poskytovatelia Služieb

Využívame služby tretích strán, ako sú dodávateľské spoločnosti, aby vybavili objednávky a spoločnosti spracúvajúce platby z bankomatových kariet pre uhradenie nákupu tovarov a služieb.

Používame Live Chat, aby sme vám asistovali v prípade otázok, počas používania našej stránky, alebo pri zadávaní vašej objednávky.

Keď si zakúpite produkt, alebo použijete našu stránku, poskytneme vaše meno, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu, ak je to potrebné, tretej strane, aby poskytla danú službu.

Tieto tretie strany majú zakázane použiť vaše osobné informácie pre promočné účely, alebo akékoľvek iné účely mimo toho, čo je nevyhnutné pre poskytnutie danej služby pre vás.

Prevod Biznisu

V prípade, že by Jeunesse prešla procesom prevodu biznisu, ako je spojenie, nadobudnutie inou spoločnosťou, alebo predaj všetkých, alebo častí jej majetku, vaše osobné informácie budú pravdepodobne medzi týmto majetkom, ktorý bude prevedený.

Budeme vás informovať prostredníctvom emailu a/alebo viditeľnou notifikáciou na našej webovej stránke v prípade akejkoľvek zmeny vo vlastníctve, alebo spravovaní vašich osobných informácií, ako aj o akejkoľvek voľbe, ktorú môžete mať vo veci vašich osobných informácií.

Právne Prehlásenie

Okrem okolností popísaných vyššie, Jeunesse môže odhaliť, alebo poskytnúť informácie, kedy my, v dobrej viere, veríme, že také učinenie je adekvátne potrebné: (i) pre vyhovenie zákonom, súdnym procesom, súdnym nariadeniam, alebo legálnym procesom vykonávaným na našej webovej stránke; (ii) pre uplatnenie, alebo aplikáciu podmienok Užívateľskej dohody, alebo (iii) pre ochranu práv, vlastníctva a bezpečnosti Jeunesse stránok, ich užívateľov a iných.

Odkazy na Ďalšie Stránky

Táto Jeunesse stránka obsahuje odkazy na ďalšie stránky, ktoré nie sú vlastnené, alebo spravované so Jeunesse.

Prosím uvedomte si, že my, Jeunesse, nie sme zodpovední za praktiky ochrany osobných údajov takýchto ďalších stránok.

Povzbudzujeme vás, aby ste to mali na pamäti, keď odchádzate z našej stránky a aby ste si prečítali politiku ochrany osobných údajov každej takejto webovej stránky, ktorá zhromažďuje osobné informácie.

Táto politika ochrany osobných údajov sa vzťahuje výhradne na informácie zhromažďované touto Jeunesse stránkou.

Nástroje Sociálnych Médií

Naše webové stránky zahŕňajú prvky sociálnych médií, ako je Facebook tlačidlo Páči sa mi a nástroje, ako je tlačidlo ShareThis, alebo interaktívne mini programy, ktoré sú spustené na našej stránke.

Tieto prvky môžu zhromažďovať vašu IP adresu, ktorú stránku navštevujete na našej stránke, a môžu vytvoriť súbory cookies pre povolenie správneho fungovania tohto prvku.

Prvky sociálnych médií a nástroje sú buď riadené treťou stranou, alebo sú riadené priamo na našej webovej stránke.

Vaše interakcie s takýmito prvkami sú riadené politikou ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá tieto prvky poskytuje.

Informácie o Sledovaní

Jeunesse nesleduje online aktivity užívateľov Jeunesse stránky, ani nepovoľuje tretím stranám, aby tak robili na Jeunesse stránkach.

Protokolové Súbory

Ako je to pri väčšine webových stránok, Jeunesse stránka zaznamenáva určité informácie o sledovaní vždy, keď niekto navštívi túto stránku.

Pri každej webovej stránke, ktorá je prezeraná, náš webový server zaznamená IP adresu, operačný systém, verziu prehliadača a názov stránky, ktorá bola prezeraná.

Používame sledovacie služby tretej strany, ktorá používa sledovacie technológie pre sledovanie neosobných informácií o návštevníkovi našej stránky.

Táto informácia nie je spojená so žiadnym špecifickým užívateľom a je použitá súhrnne pre údržbu, sledovanie výkonu a zdokonalenie Jeunesse stránok.

Súbory Cookies

Cookie je malá informácia, ktorú si uskladňuje váš prehliadač na pevnom disku vášho počítača.

Jeunesse stránka používa cookies výhradne z dôvodu jedinečnej identifikácie našich užívateľov a pre zabezpečenie ich osobných informácií.

Cookies využívame aj na sledovanie procesu vašej objednávky bez nutnosti opakovaného zadávania, alebo opakovanej verifikácie hesla alebo osobných informácií na každej stránke našej webovej stránky.

Skôr, ako by bola táto informácia uskladnená na servery Jeunesse, cookies sú ukladané vo vašom počítači a aktivujú sa iba keď navštívite Jeunesse stránku.

Vaša bezpečnosť a osobné údaje nie sú odhalené, keď akceptujete cookies zo Jeunesse stránky.

Nikto nemá prístup k týmto informáciám, okrem Jeunesse.

Sledovacie Technológie Tretích Strán

Niektorí z našich biznis partnerov používajú cookies a webové majáky na našej stránke.

Nemáme prístup, alebo možnosť ovládať tieto sledovacie nástroje tretích strán.

Clear Gifs (Webové Majáky/Web Bugs)

Môžeme použiť softvérovú technológiu nazvanú clear gifs (známe aj ako webové majáky/web bugs), ktorá nám pomôže lepšie spravovať obsah na našej stránke tým, že sme informovaní o tom, aký obsah je efektívny.

Clear gifs sú drobné grafiky s jedinečným identifikátorom, s podobnou funkciou, akú majú cookies, a používajú sa na sledovanie online aktivity užívateľov.

Na rozdiel od cookies, ktoré sú uchovávané na pevnom disku počítača užívateľa, clear gifs sú neviditeľne zakotvené na webových stránkach a ich veľkosť je ako bodka na konci tejto vety.

Nespájame informácie zhromaždené prostredníctvom clear gifs s osobnými informáciami našich zákazníkov.

Môžeme použiť clear gifs v našich emailoch vo formáte HTML, aby sme vedeli, ktoré emailové správy boli otvorené prijímateľom správ.

To nám umožní posúdiť efektivitu určitých komunikácií a efektivitu našich marketingových kampaní.

Ak by ste sa chceli odhlásiť z odberu týchto emailov, prosím prečítajte si časť „Ako použijeme vaše informácie“.

Flash Cookies

Nepoužívame Flash cookies pre účely zhromažďovania a ukladania informácií.

Uchovávanie Údajov

Vaše informácie uchováme pokiaľ je váš účet aktívny, za účelom poskytnutia služieb a vaše informácie budú použité v prípade potreby pre vyhovenie našim právnym záväzkom, vyriešenie sporov a presadenie podmienok našich dohôd.

Politika Zasielania & "Odhlásenia Sa" Z Prijímania Emailových Správ

Vašu emailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, môžeme použiť, aby sme vás kontaktovali z nasledujúcich dôvodov:

1 Stav registrácie užívateľa (vrátane potvrdenia registrácie účtu)

2 Stav objednávky a notifikácia o jej odoslaní

3 Prieskum spokojnosti online zákazníka

4 Dôležité zmeny na webovej stránke, pridanie nových produktov alebo služieb;

5 Promočný a marketingový materiál, o ktorom si myslíme, že by pre vás mohol byť užitočný

Ak si neprajete prijímať informácie o produktoch alebo službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, môžete zmeniť notifikačné možnosti v nastaveniach vášho účtu.

Ak si neprajete prijímať žiadne z týchto emailových správ, môžete sa odhlásiť z ich odberu kliknutím na odkaz Odhlásiť sa ( Opt-out), alebo môžete odoslať vašu emailovú adresu na unsubscribe@Jeunesseglobal.com, alebo môžete nasledovať inštrukcie k odhláseniu sa z odberu v každej emailovej komunikácii.

Ochrana Vašich Osobných Informácií

Jeunesse je odhodlaná chrániť bezpečnosť vašich informácií. Aby sme ochránili vaše informácie pred neoprávneným prístupom, alebo odhalením, udržali presnosť údajov a zabezpečili správne používanie informácií, zaviedli sme príslušné fyzické, elektronické a manažérske postupy pre ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme online. Ochrana vašich Osobných identifikovateľných informácií je pre nás prioritou a prijali sme komerčne zodpovedajúce opatrenia pre zabezpečenie a ochranu takýchto informácií.

Jeunesse stránka používa protokol SSL (secure socket layer), aby bol zašifrovaný prenos citlivých informácií, ako je heslo k vášmu účtu a fakturačné informácie, vrátane údajov z bankovej karty, počas prenosu z vášho internetového prehliadača na náš internetový server.

Vo vašom účte budú zobrazené iba posledné štyri (4) čísla z vašej bankovej karty.

Keď zadáte objednávku na našej stránke, budete mať príležitosť zvoliť si možnosť uchovať údaje z vašej bankovej karty v našom systéme.

Emailové správy, ktoré nám posielate, nemusia byť zabezpečené, pokiaľ nie sú zavedené bezpečnostné opatrenia pri prenose informácií. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste nám neposielali dôverné informácie, ako sú čísla bankových kariet, alebo čísla účtov, prostredníctvom emailových správ.

Tento istý SSL protokol slúži aj na overenie Jeunesse stránok a ich ochranu pred neoprávnenými „hackermi“, ktorí by sa maskovali ako niektorá z našich stránok, hoci sa prihlasujete do svojho účtu. Túto ochranu zabezpečíme prostredníctvom „digitálneho certifikátu“, ktorý slúži ako nezabudnuteľný elektronický „občiansky preukaz“.

Ak by sa iná webová stránka pokúšala falošne identifikovať, ako Jeunesse stránka, váš internetový prehliadač zobrazí upozornenie, že nastal problém s digitálnym certifikátom Jeunesse stránky. Neprihlasujte sa na také stránky, ak vidíte upozornenie takého druhu.

Nasledujeme všeobecne uznávané štandardy odvetvia, aby sme ochránili osobné informácie, ktoré prijmeme, ako počas ich prenosu, tak aj po ich prijatí.

Avšak žiadna metóda prenosu cez internet, alebo metóda elektronického ukladania nie je 100%-ne bezpečná. Preto sa budeme usilovať používať komerčne prijateľné nástroje pre ochranu vašich osobných informácií. Nemôžeme garantovať ich absolútnu bezpečnosť.

Ak máte akékoľvek otázky o bezpečnosti na našich webových stránkach, môžete nám poslať emailovú správu na privacy@jeunesseglobal.com.

Aktualizovanie Vašich Osobných Informácií

Preferovaní zákazníci a distribútori môžu aktualizovať, alebo opraviť svoje osobné informácie kedykoľvek navštívením sekcie „Môj profil“ na Jeunesse stránke.

Ak si prajete získať, odstrániť, alebo opraviť vaše informácie, prosím vyplňte helpdesk tiket vo vašom JOffice, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Žiadosti o prístup budú spracované do 30 dní od zadania požiadavky.

Politika Ochrany Detí

Webová stránka nie je určená pre použite deťmi, a deti vo veku do 13 rokov nie sú oprávnené používať webovú stránku a nemôžu nám poskytnúť žiadne osobné informácie. Úmyselne neobchodujeme ani neponúkame informácie od detí vo veku do 13 rokov.

Zmeny v Tejto Politike Ochrany Osobných Údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť našu politiku ochrany osobných údajov, tieto zmeny zverejníme v tejto politike ochrany osobných údajov, na domovskej stránke a na ďalších miestach, ktoré budeme považovať za vhodné, aby ste si boli vedomí toho, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých podmienok ich odhalíme, ak by také nastali.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť túto politiku ochrany osobných údajov, preto vás prosíme o pravidelné sledovanie tejto politiky.

Ak by sme vykonali materiálne zmeny v tejto politike, budeme vás informovať v tejto politike, prostredníctvom emailovej správy, alebo prostredníctvom notifikácie na našej domovskej stránke, skôr, ako tieto zmeny vstúpia do platnosti.