Nu se pot realiza achiziții dacă utilizați navigarea privată

Ultima actualizare 26 feb 2018

Politica EU-US Privacy Shield

Jeunesse a adoptat prezenta Politică EU-US Privacy Shield („Politica”) pentru a stabili și menține un nivel adecvat de protecție a confidențialității Datelor cu caracter personal. Această politică se aplică procesării Datelor cu caracter personal pe care Jeunesse le obține de la Clienții situați în Uniunea Europeană și Elveția.

Jeunesse respectă Cadrul EU-US Privacy Shield și Cadrul Swiss-US Privacy Shield, după cum indică Ministerul Comerțului din SUA în privința colectării, utilizării și reținerii informațiilor cu caracter personal ale Clienților Individuali în țările membre ale Uniunii Europene și Elveția. Jeunesse a certificat faptul că aderă la Principiile EU-US Privacy Shield referitoare la notificare, alegere, responsabilitate pentru transferul ulterior, securitate, integritatea datelor și limitarea scopurilor, acces, recurs, aplicare și răspundere. Dacă există vreun conflict între politicile din această politică de confidențialitate și Principiile de confidențialitate EU-US Privacy Shield, Principiile de confidențialitate Privacy Shield vor prevala. Pentru a afla mai multe despre programul EU-US Privacy Shield, și pentru a vizualiza pagina noastră de certificare, vă rugăm să accesați https://www.privacyshield.gov.

Comisia Federală pentru Comerț (CFC) are competență asupra respectării de către Jeunesse a EU-US Privacy Shield.

Toți angajații Jeunesse care lucrează cu Datele cu caracter personal din Europa și Elveția trebuie să respecte Principiile enunțate în această Politică.

Termenii cu majuscule sunt definiți la Articolul 14 din această Politică.

I. Domeniul de aplicare

Această politică se aplică procesării Datelor cu caracter personal ale clienților individuali pe care Jeunesse le primește în Statele Unite în privința Clienților Individuali care își au reședința în Uniunea Europeană și Elveția. Jeunesse furnizează produse și servicii afacerilor și consumatorilor.

Această Politică nu cuprinde datele cu ajutorul cărora persoanele individuale nu pot fi identificate sau situațiile în care se folosesc pseudonime. (Utilizarea pseudonimelor implică înlocuirea numelor și alți identificatori cu înlocuitori astfel încât identificarea persoanelor individuale nu este posibilă.)

II. Responsabilități și management

Jeunesse și-a desemnat departamentul juridic pentru supravegherea programului de securitate a informațiilor, inclusiv pentru respectarea programului EU și Swiss Privacy Shield. Departamentul juridic va revizui și aproba orice schimbări materiale ale acestui program, după caz. Orice întrebări, preocupări sau comentarii privind această Politică trebuie adresate  [email protected].

Jeunesse va menține, monitoriza, testa și actualiza politicile de securitate a informațiilor, practicile și sistemele de asistență la protecția Datelor cu caracter personal pe care le colectează. Personalul Jeunesse va primi o formare, după caz, pentru a implementa această Politică în mod eficient. Vă rugăm să consultați Articolul 7 pentru discuția privind pașii urmați de Jeunesse pentru protecția Datelor cu caracter personal.

III. Reînnoire/Verificare

Jeunesse își va reînnoi anual certificările EU-US Privacy Shield ȘI Swiss-US Privacy Shield, cu excepția cazului în care stabilește ulterior că nu mai are nevoie de o asemenea certificare sau dacă utilizează un mecanism diferit de adecvare.

Anterior recertificării, Jeunesse va realiza o verificare internă pentru a asigura faptul că atestările și declarațiile sale privind tratamentul Datelor cu caracter personal ale clienților individuali sunt corecte și că societatea a implementat în mod corect aceste practici. În mod specific, ca parte a procesului de verificare, Jeunesse se obligă la următoarele:

 1. Să revizuiască prezenta politică EU-US Privacy Shield și politica de confidențialitate a site-ului web accesibil public pentru a garanta faptul că aceste politici descriu cu acuratețe practicile privind colectarea Datelor cu caracter personal ale clienților individuali;
 2. Să garanteze faptul că politica de confidențialitate accesibilă public informează Clienții individuali cu privire la participarea la programele EU-US Privacy Shield și US Swiss Privacy Shield și de unde să obțină o copie după informațiile suplimentare (de ex., o copie a acestei Politici);
 3. Să garanteze faptul că această Politică continuă să respecte principiile EU-US Privacy Shield;
 4. Să confirme faptul că toți Clienții individuali sunt informați cu privire la procesul de abordare a reclamațiilor și orice proces de soluționare a litigiilor independente (Jeunesse poate proceda astfel prin intermediul site-ului său web accesibil public, al contractului Clienților individuali, sau ambele); și
 5. Să revizuiască procesele și procedurile de formare a Angajaților cu privire la participarea Jeunesse la programele EU-US Privacy Shield și tratarea adecvată a Datelor cu caracter personal ale persoanelor;

Jeunesse va pregăti anual o declarație de verificare internă.

IV. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Jeunesse furnizează diverse soluții Clienților săi individuali care îi achiziționează produsele și serviciile. Jeunesse colectează Date cu caracter personal de la Clienți individuali atunci când aceștia îi achiziționează produsele, se înregistrează pe site-ul nostru web, se autentifică în contul lor, completează sondaje, solicită informații sau comunică cu noi în orice alt mod.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm pot varia în funcție de interacțiunea Clientului individual cu site-ul nostru web și de modul în care acesta ne solicită produsele sau serviciile. În general, Jeunesse colectează următoarele tipuri de Date cu caracter personal de la Clienții săi individuali: informații de contact, incluzând numele persoanei de contact, adresa de e-mail, adresa poștală, adresa de facturare, numărul de telefon, numărul cărții de credit și expirarea numărului cărții de credit. Clienții individuali pot opta pentru solicitarea serviciului apelând serviciul nostru clienți și trimițând un e-mail. Mai mult, distribuitorii pot opta pentru solicitarea serviciului prin intermediul biroului de asistență online. Vom colecta informațiile pe care atât clienții individuali cât și distribuitorii aleg să ni le furnizeze prin intermediul acestor portaluri.

Atunci când Clienții individuali folosesc serviciile noastre online, noi vom înregistra adresa lor de IP și tipul de browser. Putem asocia adresa de IP și tipul de browser cu un client specific. Putem, de asemenea, colecta Date cu caracter personal de la persoanele care ne contactează prin intermediul site-ului nostru web pentru a solicita informații suplimentare; într-o asemenea situație, vom colecta informațiile de contact (după cum s-a precizat mai sus) și orice alte informații pe care persoana dorește să le furnizeze prin intermediul site-ului nostru web.

Informațiile pe care le colectăm de la Clienții individuali sunt utilizate pentru vânzarea produselor și a serviciilor pe care aceștia le cumpără de la noi, gestionarea tranzacțiilor, raportarea, facturarea, reînnoirile, alte operațiuni legate de furnizarea de servicii și produse către Clientul individual.

Jeunesse folosește Datele cu caracter personal pe care le colectează în mod direct de la Clienții săi individuali și indirect pentru partenerii săi în calitate de furnizor de servicii în următoarele scopuri de afaceri, fără limitare:

 1. întreținerea și susținerea produselor sale, livrarea și furnizarea produselor/serviciilor solicitate, și respectarea obligațiilor sale contractuale în legătură cu acestea (inclusiv gestionarea tranzacțiilor, raportarea, facturarea, reînnoirile și alte operațiuni legate de furnizarea de servicii și produse către Clientul individual);
 2. îndeplinirea obligațiilor de depunere a declarațiilor administrative, de plată a taxelor, și alte cerințe (de ex.: import/export);
 3. stocarea și procesarea datelor, inclusiv a Datelor cu caracter personal, în bazele de date și serverele computerelor;
 4. verificarea identității (de ex.: pentru accesul online la conturi);
 5. conform solicitării Clientului individual;
 6. pentru alte scopuri de afaceri permise sau solicitate conform legislației și regulamentelor locale aplicabile;
 7. și în alte cazuri prevăzute de lege.

Jeunesse nu le divulgă informații cu caracter personal terților în scopuri care sunt diferite din punct de vedere material față de cele pentru care au fost colectate inițial. În cazul în care acest lucru se va modifica în viitor, le vom furniza persoanelor opțiunea de neaplicare.

V. Prezentarea informațiilor/Transferuri ulterioare de date cu caracter personal

În cazul în care nu există dispoziții contrare, Jeunesse divulgă Datele cu caracter personal numai terților care au nevoie, în mod rezonabil, să cunoască aceste date numai pentru domeniul de aplicare a tranzacției inițiale și nu în alte scopuri. Acești destinatari trebuie să își dea acordul privind respectarea obligațiilor de confidențialitate.

Jeunesse poate furniza Date cu caracter personal terților care acționează ca intermediari, consultanți, și contractanți efectuând sarcini în numele nostru și conform instrucțiunilor noastre. De exemplu, Jeunesse poate stoca astfel de Date cu caracter personal în unitățile exploatate de Terți. Acești Terți trebuie să fie de acord să folosească aceste Date cu caracter personal numai în scopurile pentru care au fost angajați de Jeunesse și trebuie:

 1. fie să respecte principiile EU-US Privacy Shield sau un alt mecanism permis de legea (legile) UE și elvețiene de protecție a datelor pentru transferurile și procesarea Datelor cu caracter personal;
 2. fie să convină să furnizeze protecția adecvată a Datelor cu caracter personal care nu sunt mai puțin protectoare decât cele menționate în prezenta Politică;

Jeunesse poate divulga Date cu caracter personal în alte scopuri sau altor Terți atunci când o Persoană vizată a consimțit la sau a solicitat o asemenea divulgare. Vă rugăm să luați în considerare faptul că este posibil să i se solicite Jeunesse să divulge informațiile cu caracter personal ale unei persoane ca răspuns la o cerere legală a autorităților publice, inclusiv să îndeplinească cerințele de respectare a securității naționale sau a legii. Jeunesse răspunde pentru transferurile ulterioare adecvate de date cu caracter personal către terți.

VI. Date sensibile

Jeunesse nu colectează Date sensibile de la Clienții săi individuali.

VII. Integritatea și securitatea datelor

Jeunesse depune eforturi rezonabile pentru a păstra acuratețea și integritatea Datelor cu caracter personal și actualizarea adecvată a acestora. Jeunesse a implementat garanții fizice și tehnice pentru a proteja Datele cu caracter personal de pierdere, utilizare abuzivă și acces neautorizat, divulgare, alternare sau distrugere. De exemplu, Datele cu caracter personal stocate electronic sunt stocate pe o rețea securizată cu protecție firewall, iar accesul la sistemele de informații electronice necesită autentificarea utilizatorului cu o parolă sau un mijloc similar. De asemenea, Jeunesse utilizează restricțiile de acces, limitând numărul angajaților care au acces la Datele cu caracter personal ale Clienților individuali.

În plus, Jeunesse utilizează tehnologia de criptare securizată pentru a proteja anumite categorii de date cu caracter personal. În ciuda precauțiilor, nicio garanție de securitate a datelor nu garantează tot timpul o siguranță de 100%.

VIII. Notificare

Jeunesse notifică Clienții individuali cu privire la adeziunea sa la principiile EU-US Privacy Shield și Swiss-US Privacy Shield prin politica sa de confidențialitate afișată public pe site-ul său web, disponibilă la: https://www.jeunesseglobal.com/ro-RO/privacy-policy și obțin aprobarea și adeziunea Clienților individuali la politica curentă atunci când ne furnizează informații în procesul tranzacțional.

IX. Accesarea datelor cu caracter personal

Personalul Jeunesse poate accesa și utiliza Datele cu caracter personal numai dacă este autorizat în acest sens și numai în scopul pentru care este autorizat.

X. Dreptul la accesul, modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal

 1. Dreptul la acces. Clienții individuali au dreptul de a ști care sunt Datele lor cu caracter personal care sunt incluse în bazele de date și de a se asigura că aceste Date cu caracter personal sunt corecte și relevante pentru scopurile pentru care Jeunesse le-a colectat. Clienții individuali își pot revizui propriile Date cu caracter personal, stocate în bazele de date și pot corecta, șterge sau bloca orice date care sunt incorecte, conform legii în vigoare și politicilor Jeunesse. La cererea justificată și conform principiilor EU-US Privacy Shield, Jeunesse le permite Clienților Individuali să își acceseze Datele cu caracter personal, pentru a corecta sau modifica aceste date în cazul în care acestea sunt inexacte. Clienții individuali își pot edita Datele cu caracter personal prin conectarea la profilul contului lor sau prin contactarea Jeunesse telefonic sau prin e-mail. Prin modificarea Datelor lor cu caracter personal, Persoanele vizate trebuie să furnizeze numai informații veridice, complete și corecte. Pentru a solicita ștergerea Datelor cu caracter personal, Clienții individuali trebuie să depună o cerere scrisă la un oficiu local Jeunesse.
 2. Cererile Datelor cu caracter personal. Jeunesse va urmări fiecare dintre următoarele și va aviza părțile interesate în temeiul legii și al contractului cu privire la survenirea oricăreia dintre următoarele circumstanțe: (a) o solicitare, obligatorie din punct de vedere juridic, pentru divulgarea Datelor cu caracter personal de către o autoritate însărcinată cu aplicarea legii, cu excepția cazului în care legea sau regulamentul interzice acest lucru; sau (b) cereri primite de la Persoana vizată. Dacă Jeunesse primește o cerere de acces la Datele sale cu caracter personal din partea unui Client individual, atunci, cu excepția cazului în care legea sau contractul prevede altfel pentru un astfel de Client individual, va furniza respectivele informații.
 3. Satisfacerea cererilor de acces, modificări și corecturi. Jeunesse se va strădui să răspundă în timp util tuturor cererilor scrise rezonabile de vizualizare, modificare sau dezactivare a Datelor cu caracter personal.

XI. Modificări ale Politicii

Prezenta Politică poate fi modificată ocazional, în conformitate cu Principiile EU-US Privacy Shield și protecția aplicabilă a datelor și principiile și legile privind confidențialitatea. Ne vom determina angajații să conștientizeze modificările aduse acestei politici fie prin postarea pe intranet-ul nostru, prin email, fie prin alte mijloace. Vom notifica Clienții în cazul în care vom efectua modificări care afectează material modul în care tratăm Datele cu caracter personal colectate anterior, și le vom permite să aleagă dacă Datele lor cu caracter personal pot fi folosite în orice modalitate diferită din punct de vedere material.

XII. Întrebări sau reclamații

Clienții individuali din UE și elvețieni poate contacta Jeunesse cu întrebări sau reclamații referitoare la prezenta Politică la următoarea adresă: [email protected].

XIII. Executarea și soluționarea litigiilor

În conformitate cu Principiile EU-US și Swiss-US Privacy Shield, Jeunesse se obligă să soluționeze reclamațiile referitoare la confidențialitate și colectarea sau utilizarea de către noi a informațiilor dvs. cu caracter personal. Persoanele UE și elvețiene cu întrebări sau preocupări referitoare la Datele lor cu caracter personal trebuie să ne contacteze la: [email protected].

În plus, dacă întrebările sau preocupările Clientului nu pot fi satisfăcute prin acest proces, Jeunesse s-a angajat să înainteze reclamațiile nesoluționate privind confidențialitatea în baza EU-US Privacy Shield și Swiss-US Privacy Shield unui mecanism independent de soluționare a litigiilor exploatat de JAMS, un centru global de arbitraj pentru date cu caracter personal și chestiuni de confidențialitate.

Dacă reclamația dvs. nu este soluționată în timp util, sau dacă aceasta nu este tratată în mod satisfăcător de către Jeunesse, persoanele UE și elvețiene pot formula o reclamație către programul JAMS EU și Swiss Privacy Shield care poate fi consultat la: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. În sfârșit, ca ultimă măsură și în situații limită, persoanele UE și elvețiene pot cere soluționarea problemelor de către Completul Privacy Shield, un mecanism de arbitraj obligatoriu.

Jeunesse se obligă să coopereze cu autoritățile UE și elvețiene de protecție a datelor (APD) și să respecte asistența acordată de aceste autorități referitoare la datele privind resursele umane transferate din UE și Elveția în contextul relației de angajare.

XIV. Termeni definiți

Termenii cu majuscule din prezenta Politică au următoarele sensuri:

Client individual" semnifică un Client individual sau un client al Jeunesse din UE sau Elveția. Termenul va include, de asemenea, un agent individual, un reprezentant al unui client individual al Jeunesse și toți angajații Jeunesse în cazul în care Jeunesse a obținut Datele sale cu caracter personal de la acest Client individual ca parte a relației sale de afaceri cu Jeunesse.

Persoana vizată" semnifică o persoană fizică în viață identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată, în mod direct sau indirect, prin referire la un nume, sau la unul sau mai mulți factori unici pentru caracteristicile sale personale fizice, psihologice, mentale, economice, culturale sau sociale. Pentru clienții cu reședința în Elveția, Persoana vizată poate include și o entitate juridică.

Angajat" reprezintă un angajat (temporar, permanent, cu jumătate de normă sau contract), fost angajat, contractant independent, sau aplicant la job al Jeunesse sau al oricăruia dintre afiliații sau filialele sale, care este și rezident al unei țări din Zona Economică Europeană.

Europa" sau „european” face referire la o țară din Uniunea Europeană.

Date personale", conform definiției din Articolul 4 din Regulamentul general privind protecția datelor (U.E.) 2016/679 înseamnă orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă („subiectul datelor”); o persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în particular prin referință către un identificator cum este numele, numărul de identificare, datele de localizare, un identificator online sau către unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a respectivei persoane fizice.

Datele sensibile" reprezintă Datele cu caracter personal care divulgă starea medicală sau de sănătate a Persoanei avizate, rasa sau etnia, afilierile sau opiniile politice, religioase sau filozofice, orientarea sexuală sau apartenența la un sindicat.

Terțul" reprezintă o persoană sau o entitate care nu aparține de Jeunesse și nu este nici angajat, agent, contractant sau reprezentant Jeunesse.