Przeglądając strony w trybie prywatnym, nie możesz robić zakupów

Ostatnia aktualizacja 27 maja 2016 r.

Polityka prywatności

Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest priorytetem dla firmy Jeunesse Global. Niniejsza Polityka prywatności została stworzona w celu dalszego rozwoju naszego zaangażowania na polu łączenia jakości produktów i usług z uczciwym traktowaniem naszych klientów, a także jest wyrazem naszej troski o Państwa prywatność i bezpieczeństwo.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji przez firmę Jeunesse, zgodnie z treścią niniejszej Polityki prywatności.

Jeunesse przestrzega zasad prywatności w odniesieniu do ogłaszania, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa i integralności danych oraz dostępu do nich i ich wprowadzania.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy zbierania i wykorzystywania danych za pośrednictwem stron internetowych www.jeunesseglobal.com, www.jeunesseglobal2.com (zwanych dalej wspólnie „Stronami internetowymi”) oraz aplikacji na smartfony JMobile™ oraz [*]™ (zwanych dalej wspólnie „Aplikacjami na smartfony”).  Strony internetowe i aplikacje na smartfony są nazywane dalej wspólnie „Stroną Jeunesse”.

Chcemy, aby korzystanie ze Strony Jeunesse i oferowanych przez nas usług było dla Państwa skuteczne i bezpieczne, w związku z czym podjęliśmy odpowiednie środki w celu zachowania poufności Państwa informacji oraz nieustannego zabezpieczania ich w ramach naszego systemu.

W razie pytań lub niejasności dotyczących tego oświadczenia należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Dougiem Whiteheadem pod adresem mailowym privacy@JeunesseglobalHQ.com

Nasza Polityka prywatności została stworzona, aby pomóc Państwu w zrozumieniu sposobu w jaki zbieramy, wykorzystujemy i zabezpieczamy udostępniane przez Państwa dane osobowe, a także ma na celu pomóc Państwu w podejmowaniu decyzji podczas korzystania z naszej strony oraz z naszych produktów i usług.

Dane osobowe

Strona Jeunesse zbiera różnego rodzaju dane osobowe (personal identifiable information – PII), takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz numer telefonu.

W przypadku pobrania aplikacji i korzystania z niej na smartfonie automatycznie zbieramy informacje na temat rodzaju urządzenia, którego Państwo używają, wersji systemu operacyjnego oraz numeru identyfikacyjnego urządzenia. Nigdy nie prosimy o udzielanie informacji opartych na lokalizacji, nie uzyskujemy do nich dostępu, a także nie śledzimy ich przy użyciu Państwa aplikacji JMobile podczas pobierania i korzystania z JMobile. Informacji opartych na lokalizacji wymagamy jednak, a także uzyskujemy do nich dostęp i śledzimy je, podczas użycia [IA App].

Od czasu do czasu wysyłamy powiadomienia push w celu informowania Państwa na bieżąco o wszelkich aktualnych wydarzeniach lub promocjach. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tego rodzaju wiadomości, mogą Państwo wyłączyć je na poziomie urządzenia. Aby mieć pewność, że otrzymują Państwo odpowiednie powiadomienia, musimy zebrać określone informacje na temat Państwa urządzenia, takie jak system operacyjny i informacje na temat identyfikacji urządzenia.

W celu indywidualnego dostosowania naszej późniejszej komunikacji z Państwem i nieustannego ulepszania naszych produktów i usług możemy również poprosić o dobrowolne dostarczenie nam informacji na temat Państwa prywatnych lub zawodowych zainteresowań, danych demograficznych, doświadczeń z naszymi produktami i preferencji dotyczących kontaktów.

Ogólnie rzecz biorąc, mogą Państwo odwiedzić Stronę Jeunesse bez podawania żadnych danych osobowych.  Mimo tego, jeśli zdecydują się Państwo na złożenie zamówienia na Stronie Jeunesse, wymagamy od Państwa podania swojego imienia i nazwiska, adresu pocztowego, adresu rozliczeniowego, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej i jej daty ważności.

Wszystkie powyższe informacje są dla nas niezbędne w celu zrealizowania transakcji i powiadamiania Państwa o statusie Państwa zamówienia.

W przypadku dystrybutorów celem Strony Jeunesse jest zarządzanie dystrybucją, preferowanymi klientami i siecią dystrybucji.  Jeśli są Państwo dystrybutorem, Strona Jeunesse pozwala Państwu na zamawianie produktów i zarządzanie dystrybucją.

W celu użycia aplikacji JMobile lub usług zaplecza Stron internetowych należy posiadać login dystrybutora, który przyznaje firma Jeunesse.

Kiedy zostaną Państwo zarejestrowani jako dystrybutor Jeunesse i uzyskają Państwo dostęp do strony www.Jeunesseglobal.com oraz www.JeunesseGlobal2.com, zbieramy Państwa dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres domowy lub firmowy, numery telefonu, adres e-mail, adres IP, numer karty kredytowej i jej datę ważności, informacje o rachunku bankowym (na potrzeby depozytów bezpośrednich lub polecenia zapłaty), oraz różne ustawowe dane identyfikacyjne, m.in. numer paszportu, numer identyfikacji podatkowej, numer dowodu osobistego, numer ubezpieczenia społecznego itd. Możemy również zapisywać zeskanowane kopie dokumentów ustawowych z fotografią.

Dane te są niezbędne do zarządzania Państwa działaniem jako dystrybutor Jeunesse na potrzeby identyfikacji Państwa osoby, umiejscowienia Państwa działalności jako dystrybutora oraz pozycji dystrybutorów downline w drzewie pozycjonowania, zarządzania zgodnością, zamawiania produktów, uznawania i nagradzania oraz obliczania prowizji oraz płatności.

Państwa dystrybutor wyższego szczebla (upline) może widzieć wyłącznie następujące dane: Państwa imię i nazwisko, kraj, w którym są Państwo zarejestrowani, Państwa nazwę użytkownika oraz nazwę sponsora.

Państwa sponsor może widzieć Państwa imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Jeśli zdecydują się Państwo na korzystanie z powielonej wersji strony internetowej, wyświetlimy dane, które wyraźnie Państwo wybiorą: imię i nazwisko, adres URL strony internetowej, numer telefonu.

Od naszych klientów zbieramy również dane osobowe stron trzecich, które obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz numer karty kredytowej i jej datę ważności.

Dane osobowe są wykorzystywane do pobierania opłat z tytułu zamówień i przesyłek produktów. Nie są one wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów.

Dane nieosobowe zbierane automatycznie

Podobnie jak większość stron internetowych, automatycznie zbieramy określone informacje i zapisujemy je w pliku dziennika. Informacje te mogą zawierać adres protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, typ domeny, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające/strony końcowe wizyty, system operacyjny, znacznik daty/czasu i/lub dane o sekwencji uruchamianych łączy.

Wykorzystujemy komórkowe oprogramowanie analityczne, które pozwala nam lepiej rozumieć funkcjonalność naszych Aplikacji na smartfony zainstalowanych w Państwa urządzeniu. Oprogramowanie to może zapisywać informacje, takie jak np. częstotliwość korzystania z aplikacji, zdarzenia występujące w ramach aplikacji, dane scalone, dane o sprawności oraz miejsce pobrania aplikacji. Nie tworzymy powiązań między informacjami, które zapisujemy w ramach oprogramowania analitycznego, z jakimikolwiek danym osobowymi, które podają Państwo w ramach Aplikacji na smartfony.

Uzupełnianie informacji

W celu ochrony Państwa konta możemy okazjonalnie uzupełniać podane przez Państwa dane osobowe o informacje uzyskane od stron trzecich.

Korzystamy z usług liderów na rynku w celu weryfikacji Państwa tożsamości, aby inne osoby nie mogły dopuszczać się oszustw na Państwa koncie lub wobec Państwa firmy.

Referencje/Oceny produktów

Jeśli opublikują Państwo referencję lub ocenę produktu na Stronie Jeunesse, muszą być Państwo świadomi tego, że wszelkie informacje osobowe, które Państwo pozostawiają, mogą być przeczytane, zebrane lub wykorzystane przez innych użytkowników tych formularzy, a także mogą być użyte do wysyłania do Państwa niechcianych wiadomości.

W przypadku referencji prosimy o zgodę klienta przed opublikowaniem jego lub jej imienia i nazwiska oraz referencji w formie wideo.

Jeśli wpiszą Państwo komentarz na forum publicznym, nie ponosimy odpowiedzialności za informacje osobowe, które zdecydują się Państwo podać w tych komentarzach.

Jeśli chcą Państwo usunąć swoje dane osobowe wyświetlane na Stronie Jeunesse na stronach publicznych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym privacy@Jeunesseglobal.com

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa informacje?

Możemy wykorzystać Państwa adres mailowy, adres pocztowy i/lub numer telefonu na potrzeby jakościowego wsparcia konsumenckiego lub w celu skontaktowania się z Państwem w związku ze statusem zamówienia, produktem lub kwestiami związanymi z realizacją oraz innymi działaniami związanymi z obsługą klienta.

Możemy używać Państwa adresu e-mail, adresu pocztowego i/lub numeru telefonu w celu kontaktu w sprawie nowych ofert produktów, specjalnych promocji, newsletterów, badań rynkowych oraz wprowadzania w życie umów dystrybucji oraz innych aspektów Państwa korzystania ze Stron Jeunesse.

Jeśli jednak nie chcą Państwo otrzymywać tego rodzaju wiadomości, mają Państwo możliwość zrezygnowania w każdym momencie, aby nie otrzymywać dalszych informacji, dopóki nie złożą Państwo zamówienia.  W tym przypadku prześlemy Państwu potwierdzenie zamówienia.

Od czasu do czasu możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o udział w badaniu na temat aktualnych lub przyszłych produktów Jeunesse, jak również określenia godzin przepracowanych na każdym poziomie planu wynagrodzeń.  Udział w tego rodzaju badaniach jest zawsze dobrowolny. Odpowiedzi udzielone podczas ankiet są zawsze wykorzystywane w postaci scalonej i nigdy nie są powiązane z daną osobą.

Okazjonalnie możemy dzielić się scalonymi danymi z ankiet z naszymi spółkami zależnymi i partnerami w dziedzinie rozwoju w celu polepszenia rozwoju nowych produktów, obsługi klienta oraz ogólnej satysfakcji klientów.

Dzielenie się informacjami i wybór

Jeunesse nie jest „brokerem informacji”.

Nie bierzemy udziału w sprzedaży profilu, kontaktu, nawyków dotyczących korzystania z Internetu, zachowania, wzorców zakupowych lub informacji demograficznych naszych klientów, partnerów lub użytkowników.

Informacje, które zbieramy na Państwa temat, wykorzystujemy do przetwarzania zamówień, opłacania prowizji oraz zapewniania najlepszych i możliwie najbardziej spersonalizowanych usług.

Nie będziemy wykorzystywać ani dzielić się danymi osobowymi udostępnionymi nam online w celach niezwiązanych z opisanymi powyżej bez wcześniejszego powiadomienia Państwa i dania Państwu możliwości wyboru. Umożliwimy Państwu również informowanie nas o tym, że nie chcą Państwo otrzymywać od nas niechcianych materiałów marketingu bezpośredniego i będziemy dokładać wszelkich starań, aby spełniać tego rodzaju prośby.

Przedstawiciele/Usługodawcy

Korzystamy z usług stron trzecich, takich jak firmy przewozowe, które realizują zamówienia, oraz firmy obsługujące transakcje kartami kredytowymi, które pobierają od Państwa opłaty za towary i usługi.

Korzystamy z czatu na żywo, aby pomagać Państwu w razie pytań dotyczących korzystania z naszej strony lub Państwa zamówień.

Kiedy dokonują Państwo zakupu produktu i korzystają z naszej strony, w razie potrzeby będziemy przekazywać Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail osobom trzecim, aby możliwe było świadczenie danej usługi.

Strony trzecie nie mogą wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów promocyjnych lub innych celów, poza tymi, które są niezbędne do świadczenia usług na nasze potrzeby.

Przekształcenie biznesowe

Jeśli firma Jeunesse stanie się przedmiotem przekształcenia biznesowego, np. połączenia, przejęcia przez inną firmę lub sprzedaży całości lub części jej aktywów, Państwa dane osobowe znajdą się z dużym prawdopodobieństwem wśród przekazanych aktywów.

O wszelkich tego rodzaju zmianach w zakresie własności lub kontroli nad Państwa danymi osobowymi zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową i/lub w formie widocznej informacji na naszej stronie. Dotyczy to również wszelkich wyborów, jakich dokonają Państwo w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Zastrzeżenie prawne

W uzupełnieniu do okoliczności opisanych powyżej, firma Jeunesse może ujawnić lub udostępnić informację, jeśli w dobrej wierze będziemy stali na stanowisku, że jest to, w rozsądnej ocenie, konieczne: (i) w celu przestrzegania prawa, postępowania sądowego, wyroku sądu lub procesu prawnego dotyczącego naszej Strony internetowej; (ii) w celu wdrożenia lub stosowania warunków Umowy użytkowania; lub (iii) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Stron Jeunesse, naszych użytkowników lub innych osób.

Łącza do innych stron

Strona Jeunesse zawiera łącza do innych stron, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez firmę Jeunesse

Proszę pamiętać, że firma Jeunesse nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności tego rodzaju innych stron.

Prosimy, aby uważali Państwo podczas opuszczania naszej witryny, oraz aby zapoznawali się Państwo z regulaminami prywatności każdej Strony internetowej, która zbiera dane osobowe.

Polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji zbieranych przez Stronę Jeunesse.

Widżety mediów społecznościowych

Nasze Strony internetowe posiadają dodatki na potrzeby mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” z Facebooka oraz inne widżety, takie jak przycisk „Podziel się” lub interaktywne miniprogramy, które działają na naszej stronie.

Dodatki te mogą pobierać informacje na temat Państwa adresu IP oraz podstron, które odwiedzają Państwo na naszej witrynie, a także mogą ustawić plik cookie, który umożliwia prawidłowe działanie danego dodatku.

Dodatki i widżety na potrzeby mediów społecznościowych są utrzymywane przez strony trzecie lub bezpośrednio na naszej stronie.

Państwa interakcje z tymi dodatkami są zarządzane w ramach polityki prywatności firmy, która jest ich dostawcą.

Śledzenie informacji

Jeunesse nie śledzi aktywności online użytkowników Strony Jeunesse w danym przedziale czasowym ani nie pozwala stronom trzecim na robienie tego na Stronie Jeunesse.

Pliki dziennika

Podobnie jak niemal każda witryna internetowa, Strona Jeunesse zapisuje określone informacje dotyczące śledzenia za każdym razem, kiedy ktoś wejdzie na jakąkolwiek podstronę.

W przypadku każdej wyświetlonej podstrony nasz serwer zapisuje adres IP, system operacyjny, wersję przeglądarki oraz nazwę podstrony, którą wyświetlono.

Korzystamy z systemu śledzenia strony trzeciej, który wykorzystuje technologie śledzenia na potrzeby śledzenia danych nieosobowych na temat osób odwiedzających naszą witrynę.

Informacje te nie są powiązane z jakimkolwiek określonym użytkownikiem i służą ogólnie do utrzymywania, śledzenia skuteczności i ulepszania Strony Jeunesse.

Pliki cookies

Plik cookie to niewielka informacja zapisywana w Państwa przeglądarce na twardym dysku Państwa komputera.

Strona Jeunesse używa plików cookie wyłącznie na potrzeby unikalnej identyfikacji swoich użytkowników i zabezpieczania ich danych osobowych.

Plików tych używamy również do śledzenia Państwa procesu zamówień bez wymagania ponownego wprowadzania lub ponownej weryfikacji hasła lub danych osobowych na każdej podstronie witryny.

Zamiast przechowywać te informacje na serwerze Jeunesse, plik cookie jest zapisywany na Państwa komputerze i aktywowany wyłącznie, kiedy odwiedzą Państwo Stronę Jeunesse.

Państwa prywatność i bezpieczeństwo nie są zagrożone, jeśli akceptują Państwo pliki cookie ze Strony Jeunesse.

Nikt nie ma dostępu do informacji z wyjątkiem firmy Jeunesse.

Technologie śledzenia stron trzecich

Niektórzy z naszych partnerów biznesowych wykorzystują pliki cookie i sygnalizatory web na naszej witrynie.

Nie mamy dostępu ani kontroli nad tymi programami śledzącymi stron trzecich.

Czyste GIF-y (sygnalizatory web)

Możemy korzystać z oprogramowania nazywanego czystymi GIF-ami (sygnalizatorami web), które pomaga nam lepiej zarządzać treścią naszej strony poprzez informowanie nas o tym, jakie treści są skuteczne.

 Czyste GIF-y to niewielkie grafiki z niepowtarzalnym identyfikatorem, które pełnią podobną funkcję do plików cookie i służą do śledzenia ruchów online użytkowników Internetu.

 W odróżnieniu od plików cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika, czyste GIF-y są w niewidoczny sposób osadzane na Stronach internetowych i mają mniej więcej wielkość kropki na końcu tego zdania.

Nie wiążemy informacji zbieranych przez czyste GIF-y z danymi osobowymi naszych klientów.

Możemy używać jednak czystych GIF-ów w naszych e-mailach w szablonie HTML, aby wiedzieć, które wiadomości zostały otwarte przez adresatów.

Pozwala to nam mierzyć skuteczność określonych komunikatów oraz efektywność naszych kampanii marketingowych.

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail, proszę zapoznać się z rozdziałem „W jaki sposób wykorzystujemy Państwa informacje?”.

Pliki flash cookie

Nie korzystamy z plików flash cookie do zbierania i zapisywania informacji.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa informacje przez cały okres aktywności Państwa konta, ponieważ są one niezbędne do świadczenia usług. Informacje te będziemy wykorzystywać w miarę potrzeb w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów oraz realizowania naszych umów.

E-mail i polityka rezygnacji

Możemy wykorzystywać podany przez Państwa adres e-mail do kontaktu w następujących sprawach:

1. Status rejestracji użytkownika (wraz z potwierdzeniem zarejestrowania konta);

2. Status zamówienia i powiadomienie o wysyłce;

3. Badanie satysfakcji klientów online;

4. Istotne zmiany dotyczące strony internetowej, dodawanie nowych produktów lub usług;

5. Materiały promocyjne i marketingowe, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa użyteczne.

Jeśli nie chcą Państwo uzyskiwać informacji na temat produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla Państwa, mogą Państwo zmienić opcje powiadamiania w ustawieniach Państwa konta.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tego rodzaju wiadomości e-mail, mogą Państwo zrezygnować, klikając odpowiednie łącze, przesyłając swój adres e-mail pod adres unsubscribe@Jeunesseglobal.com lub postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji podanymi w każdej wiadomości e-mail.

Ochrona Państwa danych osobowych

Jeunesse dba o ochronę Państwa informacji. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnianiu danych oraz aby zachowywać dokładność danych, a także zapewnić odpowiednie ich wykorzystanie, zastosowaliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które chronią i zabezpieczają informacje zbierane przez nas online. Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy priorytetowo i z komercyjnego punktu widzenia podejmujemy rozsądne środki, aby zabezpieczyć i chronić tego rodzaju informacje.

Strony Jeunesse korzystają z protokołu SSL (Secure Sockets Layer) w celu szyfrowania wrażliwych informacji przesyłanych z Państwa przeglądarki do naszej witryny, takich jak hasło do konta oraz informacje rozliczeniowe dotyczące karty kredytowej.

Na Państwa koncie wyświetlane będą tylko cztery (4) ostatnie cyfry numeru karty kredytowej.

Kiedy złożą Państwo u nas zamówienie, będą mogli Państwo wybrać, czy numer karty kredytowej ma zostać zapisany w naszym systemie.

Wiadomości e-mail, które wysyłają Państwo do nas, mogą nie być bezpieczne, chyba że otrzymają Państwo powiadomienie, że przed przesłaniem informacji zastosowane zostaną odpowiednie środki ostrożności. Z tego powodu prosimy Państwa o nieprzesyłanie nam drogą mailową poufnych informacji, takich jak numery kart kredytowych lub numery konta.

Ten sam protokół SSL jest również wykorzystywany do uwierzytelniania Stron Jeunesse oraz do zapobiegania sytuacjom, w którym nieautoryzowani „hakerzy” podszywają się pod nasze podstrony, kiedy są Państwo zalogowani na swoim koncie. Jest to możliwe za pośrednictwem „certyfikatu elektronicznego”, który jest doskonałym elektronicznym „dowodem tożsamości”.

Jeśli inna strona internetowa próbuje fałszywie identyfikować się jako Strona Jeunesse, Państwa przeglądarka wyświetli ostrzeżenie, informujące o wystąpieniu problemu z certyfikatem elektronicznym Strony Jeunesse. Nie należy logować się na stronach, na których wyświetla się tego rodzaju ostrzeżenie.

Przestrzegamy ogólnie akceptowalnych standardów branżowych w celu ochrony dostarczanych nam danych osobowych, zarówno podczas przesyłu, jak i po ich odebraniu.

Mimo tego żadna metoda przesyłu w Internecie lub zapisu elektronicznego nie zapewnia 100% bezpieczeństwa.  Z tego względu, dążąc do użycia komercyjnie akceptowalnych środków ochrony Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować im absolutnego bezpieczeństwa.

Wszelkie pytania na temat bezpieczeństwa naszej Strony internetowej mogą Państwo kierować na adres privacy@jeunesseglobal.com

Aktualizacja Państwa danych osobowych

Preferowani klienci i dystrybutorzy mogą aktualizować i korygować swoje dane osobowe w dowolnym momencie w sekcji „Mój Profil” na Stronie Jeunesse.

Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp, usunąć lub skorygować swoje informacje, proszę wypełnić kartę pomocy za pośrednictwem swojego JOffice lub skontaktować się z nami telefonicznie.

Prośba o uzyskanie dostępu zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Zasady dotyczące dzieci

Strona internetowa nie jest przeznaczona do użycia przez dzieci, a dzieci poniżej 13. roku życia nie są upoważnione do korzystania ze Strony internetowej oraz nie powinny udostępniać nam żadnych danych osobowych. Dzieciom poniżej 13. roku życia świadomie nie sprzedajemy czegokolwiek ani nie wymagamy od nich udzielania informacji.

Zmiany w zakresie niniejszej Polityki prywatności

Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie zmian w zakresie naszej polityki prywatności, opublikujemy te zmiany w niniejszej polityce prywatności, na stronie głównej, a także w innych miejscach, które wydają się nam odpowiednie, aby byli Państwo świadomi tego, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach, jeśli takie istnieją, ujawniamy je.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, więc prosimy o częste jej sprawdzanie.

Jeśli dokonamy materialnych zmian w zakresie tej polityki, powiadomimy o tym Państwa w tym miejscu, drogą mailową lub w formie komunikatu na naszej stronie głównej, zanim zmiany wejdą w życie.